Reinheid

God heeft zuivere seksualiteit binnen het huwelijk bedoelt als een zegen die onze identiteit bevestigt. De identiteit van miljoenen mannen (en vrouwen) wordt vandaag echter beschadigd door (geestelijke) ontrouw en schuldgevoel. Gods Woord reinigt en geneest ons en helpt mannen rein en heilig te leven in Gods kracht, tot voorbeeld van de wereld!

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10063 Categorieën: , ,

Hoe zal een man zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar Uw Woord. (1)

Schep in mij een rein hart, o God
Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig… (2)
Was mij schoon van alle schuld,
Reinig mij van mijn zonden (3)

Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen,
Nooit zal ik begerig naar jonge vrouwen kijken. (4)
Als mijn oog mij verleidt tot zonde
dan ruk ik het nog liever uit… (5)

Als de begeerte bevrucht wordt, baart zij zonde;
en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. (6)
Ik vlucht weg van hoererij. (7) en kies voor het leven,
voor mijn eigen toekomst en die van mijn kinderen. (8)

Mijn lichaam is een tempel van
de Heilige Geest, die in mij woont.
Ik ben niet van mijzelf,
maar door U gekocht en betaald. (9)

Doorgrondt mij o God, en ken mijn hart
Toets mij en ken mijn gedachten,
Zie of bij mij een heilloze weg is
En leidt mij op de eeuwige weg. (10)

 

  1. Naar Psalm 119:9 en 11 (NBG + NBV)
  2. Psalm 51:12 (NBV)
  3. Psalm 51: 4
  4. Job 31:1 (NBV)
  5. Naar Mattheüs 18:9
  6. Jakobus 1:15
  7. 1 Korinthiërs 6:18
  8. Deuteronomium 30:19
  9. 1 Korinthiërs 6:19
  10. Psalm 139:23 en 24

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).