Schuilen bij God

Koning David wist hoe hij moest schuilen bij God. In moeilijke omstandigheden biedt God ook ons een veilige schuilplaats in Zijn aanwezigheid, waar we tot rust mogen komen en genezen. Vertrouw niet op menselijke kracht of wijsheid, maar de heer zegt: kom bij Mij!

€1,00

Wissen

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen,
want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen.
Geen onheil zal mij treffen
en ziekten zullen ver van mij blijven.
Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen
en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U,
want U geeft mij rust.
Ik neem Uw juk op mij en leer van U,
want U bent zachtmoedig en nederig van hart,
En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd;
bij U schuilde ik tegen de vijand.
Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven.
Laat mij bij U mogen schuilen,
veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
Vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
Die hemel en aarde gemaakte heeft.
De Here is mijn beschermer;
zoals mijn schaduw mij nooit verlaat,
Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

  1. Psalm 91:1,2
  2. naar Psalm 91:9b-11
  3. naar Mattheüs 11:28-30
  4. naar Psalm 61:3,4
  5. Psalm 121:1-2

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).