U bent mijn dokter

God heeft jou gemaakt, Hij is jouw Vader, maar Hij is ook jouw dokter. Je mag altijd naar hem toegaan als je ziek bent. Zijn woorden zijn als een medicijn, Hij wil jou genezen.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10214 Categorieën: , ,

Here God, ik prijs U en ik vergeet nooit de goede dingen die U hebt gedaan.
U vergeeft mijn zonden en geneest mijn ziekte. Psalm 103:2-3

Ik zie uit naar wat U gaat doen want U geeft mij nieuwe kracht. Zoals een adelaar omhoog vliegt zo tilt U mij op en kan ik elke situatie aan. Jesaja 40:31

Here Jezus, U bent geslagen, gekruisigd en gedood. Zo nam U al mijn ziekte, pijn, ongehoorzaamheid en zonde op U. God geeft mij vrede, omdat U de straf wilde dragen die ik verdiende. God geneest mij omdat U zich liet slaan en verwonden. Jesaja 53:4-5

Ik geef al mijn problemen en moeheid aan U, Here Jezus, want U zorgt voor mij. 1 Petrus 5:7

Here God, Uw naam is Jahweh Rafa en dat betekent: God die geneest. U bent mijn dokter! Exodus 15:26

God die geneest, dank U wel dat ik bij U mag komen, U stuurt mij niet weg. Dank U wel dat het koninkrijk van de hemel ook voor kinderen is. Mattheüs 19:14

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).