U Here bent mijn Heelmeester

Er ligt geweldige genezende kracht in het bovennatuurlijke Woord van God. Al vele mensen hebben ervaren dat Gods Woord, uitgesproken in geloof, werkt als en medicijn voor geest, ziel en lichaam.

€1,00

Wissen

(Exodus 15:26)

Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet een van Zijn weldaden;
die al mijn ongerechtigheden vergeeft,
die al mijn ziekten geneest,
die mijn leven verlost van de dood,
die mij kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. (1)

Voor mij, die Uw Naam vreest,
zal de zon der gerechtigheid opgaan
en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; (2)

Heer, ik verwacht U en put nieuwe kracht;
ik stijg op met vleugels als van een arend;
ik loop, maar wordt niet moe,
ik wandel, maar wordt niet mat (3)

Want mijn ziekten heeft U op zich genomen,
En mijn smarten gedragen;
om mijn overtredingen werd U doorboord,
om mijn ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die mij de vrede aanbrengt, was op U,
en door Uw striemen ben ik genezen. (4)

Ik werp al mijn zorgen en problemen op U,
want U zorgt voor mij (5)

U Here, bent mijn Heelmeester (6)

 

  1. naar psalm 103:2-5
  2. Maleachi 4:2
  3. Naar Jesaja 40:28-31
  4. Jesaja 53:4,5
  5. 1 Petrus 5:7
  6. Exodus 15:26

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).