Uitzien naar de wederkomst

 1,00

Deze kaart is nieuw!

We leven in ons land in een tijd van ongekende weelde en luxe. De valkuil daarvan is dat we kunnen vergeten te verlangen naar de wederkomst van onze Heer, of er zelfs angst voor hebben. Als we regelmatig proclameren dat Zijn komst niets dan goeds zal brengen, verandert dat ook onze kijk op de tijd voor Zijn komst.

Artikelnummer: 10194 Categorieën: , , ,

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien.(1) Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van Zijn roem. Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit Zijn hand, waarin Zijn kracht verborgen is.(2)

Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven, en alle volken, natiën en talen zullen Hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan.(3)

Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen:
de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze Redder Jezus Christus.(4)

Ik richt me op wat boven is, niet op wat op aarde is. Als Christus, mijn leven, verschijnt, zal ook ik samen met Hem in heerlijkheid verschijnen.(5)

U zegt: ‘Zie, Ik kom spoedig.’(6) Ik kijk uit naar de HEER, met heel mijn hart kijk ik naar Hem uit; ik wacht in vertrouwen op Zijn woord!(7)

Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!
Hosanna, in de hoogste hemelen!(8)

 

  1. Openbaring 1:7a (HSV)
  2. Habakuk 3:3b-4 (NBV)
  3. Daniël 7:13-14 (NBV)
  4. Titus 2:11-13 (NBV)
  5. Kolossenzen 3:2, 4 (NBV)*
  6. Openbaring 22:7 (WV)
  7. Psalm 130:5 (WV)
  8. Mattheüs 21:9b (HSV)

* tekst gepersonaliseerd

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…