Ik vergeef

Vader, vergeef het hen…’ Jezus wist als geen ander wat het betekend om te vergeven. moeten vergeven kan aanvoelen als een woestijn; toch moet je er doorheen, want als je het niet doet, blijf je gevangen in de bitterheid en de ander blijft gevangen in schuld. deze kaart helpt je om samen met God te volharden op de weg van vergeving.

€1,00

Wissen

Heer, allen hebben gezondigd en worden gratis door Uw genade gerechtvaardigd,
krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. (1)

Ik erken dat ik ook gezondigd heb. Ik belijd dat ik ___.
Vergeef mij mijn schulden, zoals ook ik mijn schuldenaren vergeef. (2)

Ik weet me gezegend, want gelukkig is de mens van wie
een misstap is vergeven en de zonde is toegedekt. (3)

Dankuwel, dat U een God bent die menigvuldig vergeeft en
genadig, barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid is. (4)

Ik kom tot U, want ik ben vermoeid en belast; mensen hebben mij pijn gedaan,
maar ik leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart. (5)

Vader, zoals U mij in Christus vergeven heeft, zo vergeef ik ook ___. (6)
Als ik mensen niet vergeef, zult U mij immers ook niet vergeven. (7)
Ik spreek vrij, dan zal ik ook vrijgesproken worden. (8)

Ik laat alle wrok en boosheid varen. Ik neem geen wraak,
maar laat dat over aan Uw toorn.
U zegt immers: Mij komt de wraak toe en Ik zal het vergelden.
Ik overwin het kwade door het goede. (9)

Amen!

 1. Romeinen 3:23-24 (WV)
  2. Mattheüs 6:12 (HSV)
  3. Psalm 32:1-2 (WV)
  4. Nehemia 9:17c (HSV)
  5. Mattheüs 11:28-29 (NBV)
  6. Efeziërs 4:31 (HSV)
  7. Mattheüs 6:15 (HSV)
  8. Lukas 6:37 (WV)
  9. Romeinen 12:19 (WV)

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).