Ik vergeef

Vader, vergeef het hen…’ Jezus wist als geen ander wat het betekend om te vergeven. moeten vergeven kan aanvoelen als een woestijn; toch moet je er doorheen, want als je het niet doet, blijf je gevangen in de bitterheid en de ander blijft gevangen in schuld. deze kaart helpt je om samen met God te volharden op de weg van vergeving.

€1,00

Wissen

Vader, ik kom tot U,
want ik ben vermoeid en belast;
mensen hebben mij pijn gedaan,
maar ik leer van U, want U bent
zachtmoedig en nederig van hart. (1)

Ik laat niet toe dat er een wortel van
bitterheid in mijn hart opschiet,
maar ik doe weg alle teleurstelling,
wraakgevoel, boosheid en negativiteit. (2)

Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten; (3)
ik overwin satan door het bloed van het lam en
door het woord van mijn getuigenis. (4)

Ik kies ervoor mijzelf niet te wreken, want U
komt de wraak toe en U zult het vergelden. (5)
In de naam van Jezus laat ik los en zal losgelaten worden. (6)

Daarom vergeef en zegen ik degenen die mij vervloeken en zegen hen. (7)

U ziet dat mijn kracht is vergaan
en daarom zult U zich over mij ontfermen en mij recht doen. (8)
Heer, laten de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart aangenaam zijn voor U. (9)

U bent een God van vergeving, genadig en groot van goedertierenheid. (10)
Daarom leer ik van U, en zal rust vinden voor mijn ziel. (1)

Amen!

  1. Matt. 11:29
  2. Ef. 4:32
  3. Ef. 6:12
  4. Op. 12:11
  5. Rom. 12:19
  6. Lukas 6:37
  7. Rom. 12:14
  8. Deut. 32:36
  9. Psalm 19:14
  10. Neh. 9:17

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).