Vrij van angst

 1,00

Allerlei omstandigheden, personen en gebeurtenissen kunnen ons intimideren, maar in God hoeven we nooit bang te zijn. Gods beloften zijn een bron van troost , en Zijn volmaakte liefde verdrijft alle soorten angst en zorg.

Als ik bang ben, roep ik de HEER aan.
Hij hoort mijn hulpgeroep. (1)

HEER, U bent mijn sterkte,
mijn vesting en mijn Bevrijder. (2)

U bent goed, een houvast
in dagen van benauwdheid.
U kent hen die bij U schuilen. (3)

In Uw liefde is geen ruimte voor angst,
want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. (4)

De HEER is mijn Beschermer.
Hij is de schaduw aan mijn rechterhand
en zal mij bewaren voor alle kwaad. (5)

Als ik door zorgen word overstelpt,
is Uw troost de vreugde van mijn ziel. (6)

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. (7)

Ik zie niet angstig rond,
want U bent mijn God.
U sterkt mij, U helpt mij.
U ondersteunt mij met
Uw onoverwinnelijke rechterhand. (8)

1) Psalm 18:7

2) Psalm 18:2-3

3) Nahum 1:7

4) 1 Johannes 4:18

5) Psalm 121:5, 7

6) Psalm 94:19

7) Psalm 23:4

8) Jesaja 41:10

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).