Vrij van depressie

Op deze kaart staan teksten uit Gods woord die je helpen in de strijd tegen depressie. Met deze teksten kun je je denken trainen in hoop. Hoop is vertrouwend het goede verwachten. Spreek Gods Woord uit en ontdek de kracht ervan voor jouw gedachten!

Wissen

God, in de naam van de Here Jezus Christus
– overeenkomstig Uw Woord –
roep ik U aan om mij te verlossen (1)
van deze geest van zwaarmoedigheid. (2)
Dank U Heer, dat in mijn leven alle dingen
meewerken ten goede,
omdat ik U liefheb en naar
Uw voornemen geroepen ben. (3)
In Jezus’ naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen
en maak die gehoorzaam aan Christus,
die het woord van God is. (4)
Ik zet de helm op van hoop op de redding. (5)
Machtige God van de hoop,
vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven,
zodat ik overvloedig ben in de hoop,
door de kracht van de Heilige Geest. (6)
Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid (7)
en bevrijd mij van alle leugens van de boze. (8,9)
Heer, help mij om niet hetzelfde te worden
als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden
door de vernieuwing van mijn gedachten. (10)

Dank u Vader, in de machtige naam van Jezus.

Amen!

 

  1. Joël 3:5 (NBV)
  2. naar Jesaja 61:3 (NBG)
  3. Romeinen 8:28
  4. 2 Korinthiërs 10:5
  5. 1 Thessalonicenzen 5:8
  6. Romeinen 15:13 (HSV)
  7. Johannes 16:13 (HSV)
  8. Johannes 8:44b
  9. Mattheüs 6:13
  10. Romeinen 12:2

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

In een bepaalde periode van mijn leven kampte ik met aanvallen van depressies en neerslachtigheid. die kwamen over me als een donkere wolk. en hoe meer ik vaste en bad, hoe erger het werd. Op een dag toen ik aan het einde van mijn latijn was, werd mijn aandacht gepakt door Jesaja 61:3. Ik besefte dat ik te maken had met een geest – het waren geen mentale of psychische problemen in mezelf – ik vocht tegen een vijand. Dit besef was een enorme stap vooruit. En vervolgens vond ik een vers dat ik als wapen kon gebruiken: Joël 3:5. Dit voegde ik samen met onder meer de tekst uit Jesaja en zo ontstond er een specifiek gebed, dat me op dat moment direct vrij maakte; de depressie en zwaarte week. maar het bleek één ding om bevrijd te worden, en een tweede om ook vrij te blijven. God liet me zien dat Hij mijn gedachten had schoongemaakt van de demonische negatieve druk, maar dat ik nu zelf verantwoordelijk was om mijn denken opnieuw te voeden. het is nu aan ons om ons denken te trainen in hoop. Hoop is vertrouwend het goede verwachten. Dat lukte me niet eventjes in 5 minuten – het koste me eerder zo’n 5 jaar. Maar iedere minuut van die 5 jaar training heeft zich meer dan terugverdiend; het is het waard! Neem de helm van redding – de helm van hoop. Zet haar op. Bedek je denken ermee; bescherm je gedachten; houd ze onder controle en in lijn met het Woord van God. In Jezus’ kracht kun je dat! Ervaar het resultaat: overwinning.