Vrij van schuld

 1,00

De krachtigste woorden om van schuldgevoel af te komen staan in de Bijbel.
Deze kaart helpt je om deze krachtige woorden persoonlijk te maken.

Artikelnummer: 10059 Categorieën: ,

Elk wapen dat tegen mij gesmeed wordt, zal niets uitrichten,
en elke tong die mij veroordeelt, stel ik in het ongelijk.
Mijn gerechtigheid is in U, Heer! (Jes. 54:17)

Wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij Heer, van alle zonden,
ook die voor mijzelf verborgen zijn. (Psalm 19:13)

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God.
U deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van gerechtigheid, (Jes. 61:10b)

Toen ik nog zwak was, is Christus immers voor mij, die op dat moment nog
schuldig was, gestorven. God bewees mij Zijn liefde doordat Christus voor mij
gestorven is toen ik nog een zondaar was. (Rom 5: 6 en 8)

Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij mijn zonden van mij
verwijderd. (Psalm 103:12)

Zo is er dan nu geen veroordeling voor mij, die in Christus Jezus is. Want de
wet van de Geest des levens heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt! (Rom 8:1)

Hemelse Vader, dank U wel dat Uw Zoon Jezus voor eens en voor altijd heeft
afgerekend met elke beschuldiging die satan tegen mij kan inbrengen. In Hem
ben ik vrij van iedere schuld en laat mij nooit opnieuw aanklagen.
In plaats daarvan belijd ik mijn zonden voor U en weet dat U mij dan vergeeft
en schoonwast van elke ongerechtigheid*. Amen.
(*zie ook 1 Johannes 1:9)

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).