Wie is de Heilige Geest

De Bijbel geeft tientallen eigenschappen en benamingen voor de Heilige Geest, die derde persoon van de Drie-eenheid die vaak maar zo weinig begrepen wordt. Het proclameren van zijn veelzijdigheid brengt ons in een diepere relatie met Hem.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10031 Categorieën: , ,

De Geest van God heeft mij gemaakt
en de adem van de Almachtige doet mij leven. (1)

God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwing door de Heilige Geest,
die Hij rijkelijk over mij heeft uitgestort
door Jezus Christus, mijn Heiland. (2)

U bent de Geest van de waarheid,
U bent de Trooster, (3)
U bent de Geest van de Heer. U bent de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van raad en kracht,
de Geest van kennis en vreze des Heren. (4)
U bent de Geest van genade (5)
en het onderpand van mijn erfenis. (6)

U geeft leven en vrede. (7)
U geeft mij rust. (8)
U doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God (9)
en U zult altijd Jezus verheerlijken. (10)

  1. Job 33:4
  2. Titus 3:5-6
  3. Johannes 14:16-17
  4. Jesaja 11:2
  5. Zacharia 12:10
  6. Efeziërs 1:14
  7. Romeinen 8:6
  8. Jesaja 63:14
  9. 1 Korinthiërs 2:10
  10. Johannes 16:14

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).