Wie is de Heilige Geest

Derek Prince beschrijft de Heilige Geest als de minst begrepen persoon in de Bijbel. Dat is ook niet zo vreemd, gezien de vele tegengestelde beeldspraken die de Bijbel voor Hem gebruikt…

Wissen
Artikelnummer: 1027 Categorieën: ,

Derek Prince beschrijft de Heilige Geest als de minst begrepen persoon in de bijbel. Dat is ook niet zo vreemd, gezien de vele tegengestelde beeldspraken die de bijbel voor Hem gebruikt. Zo is Hij onder meer water en vuur; dienstknecht en leraar; Persoon en kracht…

In dit boek gaat de auteur in op een aantal van deze tegenstellingen en brengt u bij meer begrip over deze derde Persoon van de Drie-eenheid.

Prince besluit zijn studie met een opsomming van de gaven van de Geest en hoe die functioneren, gevolgd door een levendige beschrijving van de vrucht van de Geest en hoe u die kun t zien groeien in uw leven.

Dit boek kan u in een diepere relatie brengen met die bijzondere, heerlijke ‘Persoon’ – de Heilige Geest.

Taal

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Een persoon – en geen persoon
Eeuwig, alwetend, alomtegenwoordig
Nederige dienstknecht, verterend vuur
Geest van de waarheid
De gaven van de Geest
De vrucht van de Geest

“Behalve eeuwig is de Heilige Geest ook alwetend. In Johannes 3:20 vertelt de apostel ons een eenvoudige maar diepgaande waarheid: God weet alles. Er is niets dat God niet weet. Van het allerkleinste insect dat op de aarde bestaat tot de verste ster in het heelal, er is niets dat God niet volledig doorgrondt. God weet dingen over ons die we zelf niet weten. Een sprekend voorbeeld is het feit dat Hij van elk van ons weet hoeveel haren wij op ons hoofd hebben!”

“Waar we ook gaan, God is er, door Zijn Geest – onzichtbaar, ook anderszins vaak niet waarneembaar, maar we kunnen niet aan Hem ontsnappen. Voor een ongelovige is dat waarschijnlijk een vreselijke gedachte, maar voor een gelovige is het een troostrijke, veilige zekerheid. Waar we ook terechtgekomen zijn, ook daar zou Uw hand mij geleiden, Uw rechterhand mij vastgrijpen.”

“Het is belangrijk dat het met de gaven van de Geest gaat om GENADE-gaven. Ze worden ontvangen door geloof. We kunnen ze nooit verdienen. We kunnen nooit ‘goed genoeg’ worden om ze te mogen ontvangen en gebruiken.”

“Vanaf het moment dat we één van deze gaven gekregen hebben, zijn we vrij haar te gebruiken, te misbruiken, of helemaal niet te gebruiken. Uiteindelijk zullen we echter rekenschap moeten afleggen van wat we er wel of niet mee gedaan hebben.”

Oorspronkelijke titel: Who is the Holy Spirit?
Paperback: 87 pagina’s
ISBN-13: 9789075185243
Uitgeverij: Derek Prince Ministries Nederland