Witter dan sneeuw

Vergeving vragen voor onze verkeerde dingen is één van de belangrijkste dingen voor elk kind van God. De Here Jezus heeft de straf voor onze zonden gedragen en wil ons altijd graag vergeven en schoonwassen, als we het Hem vragen.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10215 Categorieën: , ,

Lieve Here Jezus,

Omdat ik verkeerde dingen heb gedaan, heb ik vergeving nodig. Handelingen 16:18
Voor vergeving werd vroeger altijd een dier geofferd, want alleen door een offer met bloed kan zonde worden vergeven. Leviticus 16 en Hebreeën 9:22
Daarom werd U, Here Jezus, het onschuldige Lam. 1 Petrus 1:19
U hebt Uw leven voor mij gegeven. Mattheüs 20:28
Al mijn zonden zijn door Uw offer vergeven 1 Johannes 1:7
en Uw bloed wast mij witter dan de sneeuw. Psalm 51:9 en Jesaja 1:18
Door Uw bloed ben ik nu vrij en heeft de duivel niets meer over mij te zeggen. Efeziërs 1:7
Het bloed van de Here Jezus wast mijn hart schoon en haalt al mijn verkeerde gedachten weg. Hebreeën 10:22
Uw bloed heeft de kracht om mij te genezen van alle verdriet en alle ziekte. Jesaja 53:5
Door het bloed van Jezus ben ik nu helemaal van Hem en kan de Heilige Geest in mij wonen. 1 Korinthiërs 6:19-20
Door het bloed van Jezus is de deur naar de Vader open en mag ik altijd bij Hem komen. Hebreeën 10:19
Nu kan ik in Zijn licht leven en maakt Hij mijn hart steeds opnieuw schoon. 1 Johannes 1:7

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).