Zegen mijn kinderen

Er is geen grotere zegen die we onze kinderen kunnen meegeven, dan een opvoeding die hen brengt bij de Here Jezus: de Weg, de Waarheid en het Leven! Deze kaart helpt je die toewijding steeds opnieuw te maken, met de bovennatuurlijke kracht van Gods woord als basis!

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10062 Categorieën: , ,

Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. (1)

U heeft beloofd dat U Uw Geest
zult uitgieten op mijn kinderen
en Uw zegen op mijn nakomelingen. (2)

Daarom luister ik aandachtig naar Uw geboden,
opdat het mij en mijn kinderen altijd goed zal gaan,
en wij doen wat goed en recht is in Uw ogen. (3)

Ik leer mijn kinderen al vroeg wat zij moeten weten,
dan zullen zij daar later niet van afwijken. (4)

Ik zal hen Uw Woord inprenten en daarover spreken,
in huis, onderweg, bij het slapengaan en opstaan. (5)

Vader, leer hen Uw weg,
opdat zij in Uw waarheid wandelen. (6)

Vervul hun hart met ontzag en vrees voor Uw Naam. (7)

Laat nooit bitterheid opgroeien in hun hart. (8)

Wijs hun de weg naar het leven,
zodat zij de volheid van vreugde kennen
die er is bij Uw aangezicht. (9)

Dank U, dat U hen heeft voorbestemd
om erfgenamen te zijn van het Koninkrijk
dat U voor ons hebt bereid. (10)

Zegen mijn gezin, opdat het voor altijd
voor Uw aangezicht zal bestaan.
Want U, Heere HEERE, hebt gesproken,
en door Uw zegen zal het huis van Uw dienaar
voor altijd gezegend worden. (11)

Amen!

 1. Jozua 24:15
 2. Jesaja 44:3
 3. Deuteronomium 12:28
 4. Spreuken 22:6 (HB)
 5. Deuteronomium 6:7
 6. 3 Johannes 1:4
 7. Psalm 86:11
 8. Hebreeën 12:15
 9. Psalm 16:11
 10. Lukas 12:32
 11. 2 Samuel 7:29

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).