Bulgaars / Bulgarian

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Bulgaars aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Bulgarian language.
Click on the title for more information or to order the book.

Ontmoeting in Jeruzalem / Appointment in Jerusalem
At the end of time (not available in Dutch)
Authority and power (not available in Dutch)
De Biografie / Biography
Zegen of vloek / Blessing or curse
Zegeningen uit de Psalmen / Chords from David’s harp
Je roeping / Called to conquer
De omwisseling / Divine exchange
Doctrine of baptism (not available in Dutch)
Waar het hart vol van is / Does your tongue need healing?
Overwinning over de dood / End of life’s journey
In Gods aanwezigheid / Entering the presence of God
Expelling demons (niet verkrijgbaar in het Nederlands)
Van vloek naar zegen / Explaining blessings and curses
Onbegrijpelijke liefde / Extravagant love
Faith and Works (not available in Dutch)
Leven door geloof / Faith to live by

Vasten / Fasting
Fatherhood (not available in Dutch)
Fear of the Lord (not available in Dutch)
Final judgement (not available in Dutch)
de Pijlers van het christelijk geloof / Foundation Series
Founded on the Rock (not available in Dutch)
God en je partnerkeuze / God is a matchmaker
De belofte van voorziening / God’s abundance
God’s plan voor je geld / God’s plan for your money
God’s antwoord voor afwijzing / God’s remedy for rejection
Drie maal daags / God’s medicine bottle
Gods Woord geneest / God’s word heals
Genade of niets / Grace
Overgave / Grace of yielding
Holiness, the Jesus way (niet beschikbaar in het Nederlands) Contact us for more information
Holy Spirit in you, the (Nederlandse versie: Doop in de heilige geest)
How to fast succesfully (Nederlandse versie opgenomen in: Vasten)
Man en vader / Husbands and fathers
Als je het beste wilt van God / If you want God’s best
Immersion in the Spirit (not available in Dutch)
Oordelen, waar? wanneer? hoe? / Judging
Beloofd land / Last word on the Middle East
Aan de rand van bitter water / Life’s bitter pool
Leven als zout en licht / Living as salt and light
Het huwelijk, een verbond / Marriage covenant, the
Gods wil, mijn levensdoel / Objective for living (God’s Will for your life)
Partners for live (not available in Dutch)
Bidden voor de regering / Praying for the government
Toetsing van wonderen en tekenen / Protection from deception
Resurrection of the body (not available in Dutch)
Rules of engagement (not available in Dutch)
Heiligheid is geen optie / Set apart for God
Leer bidden / Secrets of a prayer warrior
Fundament van geloof door Bijbelstudie / Self study bible course expanded
Bidden en vasten / Shaping history through prayer & fasting
Geestelijke strijd / Spiritual warfare
Dankzegging, lofprijs, aanbidding / Thanksgiving, praise, worship
Zij zullen boze geesten uitdrijven / They shall expel demons
Transmitting God’s Power (not available in Dutch)
Ik vergeef je / Three most powerfull words, the
Bekering en wedergeboorte / Through repentance to faith
True and false Christ/church (not available in Dutch)
The Two harvests (not available in Dutch)
Uproar in the church (niet verkrijgbaar in het Nederlands, wel over hetzelfde onderwerp: De toetsing van wonderen en tekenen)
War in Heaven (not available in Dutch)
Wezen, weduwen, armen, verdrukten, Gods hart / Who cares for orphans, widows…
Witchcraft, public enemy nr. 1 (niet beschikbaar in het Nederlands, wel beschikbaar over hetzelfde onderwerp: Vijanden die tegenover ons staan )
Waarom God je belangrijk vindt/ You matter to God

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email