Engels / English

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Engels aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.
We hebben ook een groot assortiment proclamatiekaarten in het Engels beschikbaar.
Klik hier voor het overzicht van proclamatiekaarten in het Engels. 

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the English language.
Click on the title for more information or to order the book.
We also offer a wide range of proclamation cards in English.
Click this link to get an overview of the available proclamationcards. 

A life laid down (not available in Dutch)
Ontmoeting in Jeruzalem /Appointment in Jerusalem
At the end of time (not available in Dutch, recommended: Leven in de laatste dagen)
Authority & Power of God’s word – Gods Woord, kracht en gezag 
Doop in de Heilige Geest / Baptism in the Holy Spirit
Be perfect, but how (not available in Dutch)
De Biografie / Biography
Zegen of vloek / Blessing or curse
Van vloek naar zegen / Explaining blessings and curses
Betaald met bloed / Bought with blood
By grace alone (not available in Dutch, recommended: Genade of niets)
Je roeping / Called to conquer
Choice of a partner, the (not available in Dutch)
Complete Salvation (not available in Dutch)
Gods levende Woord, dagboek / Declaring God’s Word 
Israel en de kerk / Destiny of Israel and church, the
De omwisseling / Divine exchange
Doctrine of baptisms (not available in Dutch)
Waar het hart vol van is / Does your tongue need healing?
Overwinning over de dood / End of life’s journey
In Gods aanwezigheid / Entering the presence of God
Expelling demons (not available in Dutch)
Experiencing God’s Power (not available in Dutch
Onbegrijpelijke liefde / Extravagant love
Faith and works (not availble in Dutch)
Leven door geloof / Faith to live by
Vasten / Fasting
Fatherhood (not available in Dutch/niet verkrijgbaar in het Nederlands)
De eerste mijl / First mile, the
De Pijlers / Foundation Series
Founded on the rock (not availble in Dutch)
Freedom from the past (not available in Dutch)
De weg naar Gods zegen / Gateway to God’s blessing
De gaven van de Geest / Gifts of the Spirit, the
God en je partnerkeuze / God is a matchmaker
Drie maal daags / God’s medicine bottle
Gods plan voor je geld / God’s plan for your money
God’s antwoord voor afwijzing / God’s remedy for rejection
Gods wil, mijn levensdoel / God’s will for your life
Gods Woord geneest / God’s word heals
Overgave / Grace of yielding
Harvest just ahead, the (not available in Dutch)
Holy Spirit in you, the (Nederlandse versie / Dutch version Doop in de heilige geest)
How to fast succesfully (not available in Dutch, part of Vasten)
Man en vader / Husbands and fathers
Ik vergeef je / I forgive you
Als je het beste wilt van God / If you want God’s best
Aan de rand van bitter water / Life’s bitter pool
Leven als zout en licht / Living as salt and light
Lucifer exposed (not available in Dutch)
Het huwelijk, een verbond / Marriage covenant, the
Gods wil, mijn levensdoel / Objective for living (God’s will for your life)
Our debt to Israel (not available in Dutch, part of Wachters op de muur)
Het geheim van een goed huwelijk / Partners for life
Philosophy, Bible & Supernatural (not available in Dutch)
Power in the name (not available in Dutch, part of De namen van God and God incognito)
De kracht van het offer / Power of the sacrifice, the
De kracht van proclamatie / Power of proclamation
Bidden voor de regering / Praying for the government
Beloofd land / Promised Land
De belofte van voorziening / Promise of provision, The
De eindtijd, wat gaat er gebeuren? / Prophetic guide to the end-times
Toetsing van wonderen en tekenen / Protection from deception
Receiving God’s best (not available in Dutch)
Gods Kerk herontdekt / Rediscovering God’s church
Resurrection of the body (not available in Dutch)
Rules of engagement (not available in Dutch)
Leer bidden / Secrets of a prayer warrior
Fundament van geloof door Bijbelstudie / Self study bible course expanded
Heiligheid is geen optie / Set apart for God
Bidden en vasten / Shaping history through prayer & fasting
Oordelen, waar? wanneer? Hoe? / Sound judgement
Geestelijke strijd / Spiritual warfare
Surviving the last days (not available in Dutch, part of “Leven in de laatste dagen“)
Dankzegging, lofprijs, aanbidding / Thanksgiving, praise, worship
Zij zullen boze geesten uitdrijven / They shall expell demons
Through repentance to faith (not available in Dutch)
Zegeningen uit de Psalmen / Through the Psalms
Transformed for life (not available in Dutch)
Gods kracht doorgeven / Transmitting God’s power 
The two harvests (not available in Dutch)
Uproar in the church (not available in Dutch, part of De toetsing van wonderen en tekenen )
War in Heaven (not available in Dutch)
Where wisdom begins (not available in Dutch)
Wie is de Heilige Geest / Who is the Holy Spirit
Waarom God jou belangrijk vindt / You matter to God
You shall receive power (not available in Dutch)

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email