Investeer februari 2015

Klik hier voor een makkelijk af te drukken PDF

Beste vrienden,

Als vriend van DPM weet u al lang het verschil tussen woorden en daden. Als het aankomt op de wereldwijde strijd tegen geestelijke honger, heeft u mogelijk al vele malen samen met ons de daad bij het woord gevoegd en geïnvesteerd in mensen, door uw giften en uw gebed.

U voedt duizenden geestelijk hongerige christenen wereldwijd
Uw giften voor ons wereldwijde zendingswerk stellen gelovigen zoals Aigboudwa, een Nigeriaan die in Libië woont (waar momenteel veel onzekerheid en chaos heerst) om dichter bij God te komen en om nieuwe discipelen van Jezus te maken.

Dereks Bijbelonderwijs heeft ons leven en ons werk voor Hem meer beïnvloed dan wat ook!”, schreef Aigboudwa ons, die voorganger is van een kleine, maar snel groeiende gemeente, naast zijn normale baan bij een bouwonderneming. ,,Vele jaren heb ik geworsteld om Jezus te volgen. Mijn relatie met de Heer was eigenlijk voor 80% procent toewijding aan mezelf en hooguit 20% aan Hem. Maar de God leidde me door zware, moeilijke tijden tot er maar weinig van me over was en toen werd Jezus Christus alles wat ik had, en ook alles wat ik nodig had!

De Heer heeft Dereks video’s en audio-preken op cd gebruikt om mijn geloof in Christus te vernieuwen en mijn verlangen om Hem te dienen. 

Ik kan jullie niet genoeg danken voor jullie trouw in het gratis beschikbaar maken van Dereks onderwijs in mijn taal, via websites en via YouTube. Vele christenen zoals ik, in Libië en Nigeria, hebben grote behoefte aan meer van dit onderwijs, om sterk te worden in Jezus.

Dankzij uw giften, zijn de vele bronnen van Derek’s Bijbelonderwijs, een enorme zegen voor christenen in Libië, waaronder ook nieuwe gelovigen uit Nigeria, Ghana, de Filipijnen en India.

Mijn hoop en gebed is dat in 2015 onze wereldwijde DPM Zending door kan blijven gaan met het zegenen, bemoedigen en toerusten van geestelijk hongerige christenen in meer dan honderd landen, met Dereks levensveranderende Bijbelonderwijs.     

U rust voorgangers, oudsten en evangelisten toe
Kunt u zicht voorstellen hoe voorgangers en evangelisten zich voelen als zij proberen hun kerken te leiden met weinig of geen toegang tot solide, versterkend Bijbelonderwijs? Voorgangers zoals bijvoorbeeld Mahesh uit India, die veel van Jezus houdt, maar weinig kennis en begrip heeft van de belangrijkste Bijbelse principes en waarheden. Tot enkele weken geleden had Mahesh nauwelijks materiaal om dieper te graven in zijn Bijbel. Hij deed zijn best. Maar vaak slaagden hij en zijn gemeenteleden er maar nauwelijks in of de levensveranderende kracht van Gods Woord ook werkelijk te ervaren!

Uw support voor het werk van DPM India maakt mogelijk dat Mahesh en duizenden andere kerkleiders zoals hij een exemplaar ontvangen van Levensveranderende Geestelijke Kracht (een combinatie van zes van Dereks titels in één boek: o.m. Geestelijke Strijd, Doop in de Geest en Fundament van Geloof door Bijbelstudie)

Elke maand ontvangen we honderden brieven of e-mails van gelovigen in Oost-Europa, het Midden Oosten, Afrika, China en de voormalige Sovjet-Unie… mensen wiens leven veranderd is door uw gevende hart; u maakt het werk van DPM Zending mogelijk!

Alleen al in 2014 heeft u letterlijk honderdduizenden christenen wereldwijd geholpen, door met uw giften ons werk mogelijk te maken. We hebben – mede namens u – meer dan een miljoen stuks van Dereks boeken, cd’s en video’s kunnen verspreiden in meer dan 120 talen! Daarbij komen dan nog letterlijk miljoenen bezoeken aan onze wereldwijde websites, waar in vrijwel alle landen ook gratis onderwijs is te downloaden.

Maar de geestelijke honger is nog niet voorbij! Net over de drempel van het jaar 2015 vragen u vrijmoedig om ook het komende jaar weer met een gevend hart uit te reiken naar duizenden geestelijk hongerige broers en zuiden wereldwijd. Een korte schets van de uitdagingen waar u en wij samen voor staan:

  • Elke dag geven in China, Afrika en Azië duizenden mensen hun leven over aan Jezus. Ze een fundament in Gods Woord door gedegen Bijbelonderwijs echt broodnodig!
  • De verantwoordelijkheid om nieuwgeboren gelovigen in de Heer Jezus te brengen tot discipelschap, en Kerken te leiden rust vaak op de schouders van voorgangers die zelf weinig geestelijk onderwijs hebben gehad. Duizenden voorgangers en leiders roepen om hulp!
  • Meer en meer christenen, in steeds meer landen, kijken vandaag om zich heen in de wereld en verlangen naar hulp om Gods waarheid toe te pasen in hun leven.

Wilt u op dit moment alstublieft even de tijd nemen en ons helpen om antwoord te geven op alle hulpvragen, met bijvoorbeeld een gift van 25,-, 75,- of 150,- euro?

DPM is slechts een van de zeer weinige onderwijsbedieningen, die de hulpkreten hoort van geestelijk hongerige christenen in letterlijk honderden landen! En we geven antwoord door Dereks onderwijs zo veel en zo breed mogelijk gratis beschikbaar te maken.

Dat is waarom we dit jaar ook weer als doel hebben gesteld om opnieuw minstens 1 miljoen van Dereks boeken in verschillende talen beschikbaar te maken. Ook willen we weer honderden audio- en videoboodschappen beschikbaar maken en op onze meer dan 50 websites.

Met een gulle gift vandaag, helpt u DPM om wereldwijd te blijven bouwen aan Gods Koninkrijk, en christenen toe te rusten om te leven als zout en licht, midden in een wereld die daarom schreeuwt!

Om ons wereldwijde werk te voorzien van voortdurende support en de middelen die nodig zijn om door te gaan, zouden we een vaste regelmatige gift, b.v. per maand, per kwartaal of per jaar, zeer op prijs stellen.

 

In dienst van Christus,

Neil Cornick                                                              Ivar van der Sterre
International Operations Diretor                         directeur DPM Nederland

Lees hier hoe je zelf een gift kunt overmaken of maak direct over via Ideal:

  • Je gift wordt ingezet waar meest nodig. Als je aan een specifiek land of project wilt geven vermeld dat dan hier:

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email