Roemeens / Romanian

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Roemeens aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Romanian language.
Click on the title for more information or to order the book.

Zegen of vloek / Blessing or Curse
Betaald met bloed / Bought with Blood
Je roeping / Call to Conquer
Zegeningen uit de Psalmen / Chords from David’s Harp
Waar het hart vol van is / Does your Tongue need healing?
Essays (not available in Dutch)
Onbegrijpelijke liefde / Extravagant Love
De Pijlers / Foundation Series
De gaven van de Geest / Gifts of the Spirit
God en je partnerkeuze / God is a Matchmaker
God’s plan voor je geld / God’s Plan for your Money
God’s antwoord voor afwijzing / God’s Remedy for Rejection
Overgave / Grace of yielding
Holy Spirit in you, the (Nederlandse versie / Dutch version Doop in de heilige geest)
How to fast succesfully (Nederlandse versie opgenomen in/Dutch version part of Vasten)
Man en vader / Husbands and Fathers
Life Changing Spiritual Power (not available in Dutch)
Aan de rand van bitter water / Life’s bitter Pool
Het huwelijk, een verbond / Marriage Covenant, the
Gods wil, mijn levensdoel / Objective for Living (God’s Will for your Life)
Power in the Name (not available in Dutch)
Bidden voor de regering / Praying for the Government
Fundament van geloof door Bijbelstudie / Self study bible course
Heiligheid is geen optie / Set apart
Bidden en vasten / Shaping history through Prayer & Fasting
De eerste mijl / The first Mile
Uproar in the Church (not available in Dutch, onderdeel van / part of De toetsing van wonderen en tekenen )
Wie is de Heilige Geest / Who is the Holy Spirit
Waarom God jou belangrijk vindt / You matter to God

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email