Slowaaks / Slovakian

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken die DPM Nederland in het Slowaaks aanbiedt.
Klik op de titel voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Below you’ll find a list of all the books DPM Netherlands offers in the Slovakian language.
Click on the title for more information or to order the book.

Betaald met bloed / Atonement
Doop in de Heilige Geest / Baptism in the Holy Spirit
Zegen of vloek / Blessing or Curse
Waar het hart vol van is / Does your Tongue need Healing?
Daddy’s I write to you (Derek Prince and others)
Onbegrijpelijke liefde / Extravagant love
Leven door geloof / Faith to live by
Vasten / Fasting
God’s plan voor je geld / God’s Plan for your Money
Drie maal daags / God’s medicine bottle
God’s antwoord voor afwijzing / God’s remedy for rejection
Overgave / Grace of yielding
Holy Spirit in you, the (Nederlandse versie / Dutch version Doop in de heilige geest)
Man en vader / Husbands and fathers
Life Changing Spirit Power (not available in Dutch)
Aan de rand van bitter water / Life’s bitter pool
Lucifer (not available in Dutch, recommended : Lucifer ontmaskerd)
Het huwelijk, een verbond / Marriage covenant, the
Gods wil, mijn levensdoel / Objective for living (God’s will for your life)
De kracht van proclamatie / Power of proclamation
Bidden voor de regering / Praying for the government
Beloofd land / Promised land
Bidden en vasten / Shaping history through prayer & fasting
Geestelijke strijd / Spiritual warfare
Zij zullen boze geesten uitdrijven / They shall expell demons
Uproar in the church (not available in Dutch De toetsing van wonderen en tekenen )
Wezen, weduwen, armen, verdrukten, Gods hart / Who cares for orphans, widows…
Wie is de Heilige Geest / Who is the Holy Spirit

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email