Shop Doneer

Luisteren naar God

Deze studie gaat over een belangrijke, fundamentele voorwaarde die God door alle eeuwen heen steeds aan Zijn kinderen heeft gesteld, namelijk dat ze leren Zijn stem verstaan.

Prijs
€ 12,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Luisteren naar God komt uit de serie: 'Leren in de stilte'.

Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat u welga. (Jeremia 7:23)

Deze studie gaat over een belangrijke, fundamentele voorwaarde die God door alle eeuwen heen steeds aan Zijn kinderen heeft gesteld, namelijk dat ze leren Zijn stem verstaan. Dit boek geeft handvatten om God te leren zoeken in de stilte om Zijn stem te verstaan, zoals schapen de stem van hun Herder (her-)kennen. Ook laat Derek Prince zien hoe 'luisteren' met je hart geloof voortbrengt. Tenslotte krijgen we Bijbelse antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we weten dat het de Heer is die tot mij spreekt?

Gebaseerd op: Cd-serie 'Hearing God's voice'
Hardcover: 114 pagina's