Shop Doneer

Man en Vader - 2DVD

Deze tijd vraagt om mannen die hun plaats innemen als echtgenoot en vader van hun gezin. Dit zijn 2 DVD's met videomateriaal dat overeenkomt met het boek 'Man & Vader'.

Prijs
€ 15,00
Voorraad
3
Aantal
Taal

Omschrijving

Wat is de basis van het huwelijk? Welke rol hebben man en vrouw in hun huwelijk en in het gezin? Welke geestelijke kracht schuilt er in een christelijk huwelijk? Vervolgens werkt Derek onder meer uit wat de functie is van de man als priester, profeet en koning van zijn gezin. Deze functies zijn gefundeerd op Gods Vaderschap in ons eigen leven. Praktisch en inspirerend.