Shop Doneer

Dankbaarheid

Dankbaarheid, lofprijs en aanbidding zijn drie sleutels die je leven met God totaal vernieuwen. Dankbaarheid bepaalt je bij Gods goedheid, lofprijs bij Gods grootheid en aanbidding brengt je in Gods tegenwoordigheid, waar ieder mens ontdekt: U bent heilig!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik ga Uw poorten binnen om U te danken,
en Uw voorhof om U te loven.
Ik dank U en prijs Uw heilige naam,
want U bent goed,
Uw liefde kent geen grenzen,
Uw trouw gaat van generatie op generatie. (1)

Ik breng met vreugde dank aan de Vader;
Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en mij overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon,
die mij de verlossing heeft gebracht, de vergeving van mijn zonden. (2)

Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God. (3)
Onder alle omstandigheden dank ik U! Want dat is wat U van mij verlangt, want ik ben één met Christus. (4)

Ik ben over niets bezorgd, maar ik vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus bewaren. (5)

Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen, want daartoe ben ik geroepen als een deel van het lichaam, en ik ben dankbaar. (6)

Alles wat ik zeg en doe in de Naam van de Heer Jezus, doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem. (7)

Amen!

  1. Psalm 100:4-5 (Willibrord)
  2. Uit Kolossenzen 1:12-14 (NBV)
  3. Hebreeën 12:28
  4. 1 Thessalonicenzen 5:18
  5. Filippenzen 4:6,7 (NBV)
  6. Kolossenzen 3:15
  7. Kolossenzen 3:17