Shop Doneer

De Geestelijke wapenrusting

Om effectief te zijn in geestelijke strijd, roept de Bijbel ons op onze volledige wapenuitrusting te dragen, om beschermd te zijn tegen iedere geestelijke aanval van de vijand. Wij zijn een leger van overwinnaars, en volken van de wereld wachten op een volk dat hen het Evangelie van Gods Woord gaat winnen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

God zij dank, die ons de overwinning geeft
door onze Heer Jezus Christus! (1)

Ik bekleed mij met de hele ​wapenrusting​ van God,
om stand te kunnen houden tegen de listen van de ​duivel.
Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de boze machten van de duivel. (2)

Hij hoort niet bij de waarheid,
omdat er geen waarheid in hem is. (3)
Ik omgord mij met de waarheid,
en wandel als kind van het licht. (2, 4)

Mijn hart bescherm ik met het harnas van gerechtigheid. (2)
Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. (5)

Mijn voeten zijn bereid dit Evangelie
van vrede met God te brengen.
Hierbij is mijn geloof het schild,
dat alle brandende pijlen van satan dooft. (2)

Mijn gedachten bescherm ik
met de helm van hoop op redding,
Gods bedoeling met ons
is niet dat wij veroordeeld worden,
maar dat wij gered worden
door onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. (6)

Het zwaard van de Geest, Gods Woord,
is mijn wapen. (2)
De wapens van onze strijd zijn immers
niet vleselijk, maar krachtig door God,
tot afbraak van bolwerken. (7)

Ik laat mij tijdens het ​bidden​
leiden door de Geest,
blijf waakzaam en ​bid​ voortdurend
voor alle ​heiligen. (2)

Door Jezus Christus ben ik meer dan overwinnaar! (8)

  1. 1 Kor. 15:57 (HSV)
  2. Zie Efeze 6:11-18*
  3. Zie Joh. 8:44 (NBV)
  4. Zie Efeze 5:8 (HSV)
  5. Zie Gal. 2:16
  6. Zie 1 Thess. 5:8, 9 (NBV)
  7. 2 Kor. 10:4 (HSV)
  8. 2 Kor. 10:4 (HSV)

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten