Shop Doneer

De Heilige Geest in mij

Toen je voor de Here Jezus koos, heeft de Here Jezus jou zijn Heilige Geest gegeven. Hij wil je iedere dag leiden en geeft je kracht om samen met hem te leven.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

De Heilige Geest woont in mij. (1)

Hij geeft mij kracht om aan iedereen te laten zien wie God is. (2)

Door de Heilige Geest krijg ik goddelijke kracht om wonderen te doen en daarmee anderen te helpen. (3)

De Heilige Geest wijst me de weg en helpt mij om de Bijbel te begrijpen. (4)

Door Hem krijg ik in mijn leven liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtheid en zelfbeheersing. (5)

Als ik zelf niet weet wat ik moet bidden, helpt Hij mij. (6)

Door de Heilige Geest heb ik Gods grote liefde in mijn hart en kan ik helemaal leven zoals God het wil. (7)

  1. 1 Korinthiërs 6:19
  2. Handelingen 1:8
  3. 1 Korinthiërs 12:7
  4. Johannes 16:13
  5. Galaten 5:22
  6. Romeinen 8:26
  7. Romeinen 5:5 en 2 Korinthiërs 3:6

Gerelateerde producten