Shop Doneer

De Heilige Geest in mij

Dynamische kracht om te getuigen, bovennatuurlijk leven, nieuw begrip van Gods Woord, een voortdurend vuur van aanbidding en gebed en Gods eigen liefde in je hart uitgestort... Allemaal gevolgen van de Heilige Geest die in je komt.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

In Christus ben ik, toen ik tot geloof kwam,
verzegeld met de Heilige Geest die ons beloofd is.
Hij is het onderpand van mijn erfenis bij God. (1)

De Heilige Geest woont in mij (2)
en zal tot in eeuwigheid bij me zijn. (3)

De Heilige Geest geeft mij de kracht om te getuigen. (4)
Door Hem spreek ik vrijmoedig over de boodschap van God. (5)
De Heilige Geest maakt Gods Woord levend in mij. (6)

De Heilige Geest komt mijn zwakheid te hulp
en helpt mij bidden naar de wil van God. (7)
Ik laat mij bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat ik bid. (8)

De Heilige Geest in mij verheerlijkt Jezus
want wat Hij mij bekendmaakt, komt van Jezus. (9)
En door Hem is de liefde van God in mijn hart uitgestort! (10)

  1. Efeziërs 1:13-14 (HSV, NBV)
  2. 1 Korinthiërs 6:19
  3. Johannes 14:16 (NBG)
  4. Handelingen 1:8
  5. Handelingen 4:31 (NBV)
  6. 2 Korinthiërs 3:6/ Johannes 16:13
  7. Romeinen 8:26-27
  8. Efeziërs 6:18 (NBV)
  9. Johannes 16:14 (WV, NBV)
  10. Romeinen 5:5

Gerelateerde producten