Shop Doneer

De Heilige Geest leidt mij

Als onze christelijke praktijk voornamelijk bestaat uit het houden van wetten en regels, dan missen we Gods bedoeling; de rijkdom van het leven met Jezus is dat we een inwonende gids, helper en leraar hebben die ons leven leidt!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Vader, dank U wel dat U Uw goede Geest
aan mij hebt gegeven om mij te onderwijzen. (1)

De Helper die de Vader mij in Jezus' Naam heeft gezonden,
Zijn Heilige Geest, zal mij verder in alles onderrichten:
Hij zal mij alles laten begrijpen wat Jezus heeft gezegd. (2)

De Geest van de waarheid wijst mij de weg naar de volle waarheid.
Hij spreekt niet vanuit zichzelf, maar Hij zegt wat Hij hoort
en maakt mij bekend wat komen gaat. (3)

Uw Geest komt mij te hulp,
zodat ik weet wat ik bidden moet. (4)

Ik laat mij leiden door de Geest,
dan ben ik niet gericht op mijn eigen begeerten. (5)

Leer mij Uw wil te volbrengen, U bent mijn God,
laat Uw goede Geest mij leiden over geëffende grond. (6)

Ik ben een kind van God,
want ik word geleid door de Geest van God. (7)

  1. Nehemia 9:20 (HSV)*
  2. Johannes 14:26 (WV)*
  3. Johannes 16:13 (NBV)*
  4. Zie Romeinen 8:26-27
  5. Galaten 5:16 (NBV)*
  6. Psalm 143:10 (NBV)
  7. Romeinen 8:14

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten