Shop Doneer

De kracht van Gods Woord

Het is belangrijk dat we ons de eindeloze kracht van Gods Woord realiseren. We hebben te maken met een bovennatuurlijk boek.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Het Woord van God is levend en krachtig
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. (1)

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
zo keert ook Gods Woord niet vruchteloos terug,
niet zonder eerst te doen wat Hij wil
en te volbrengen wat Hij gebiedt. (2)

Door het geloof weet ik dat de wereld gemaakt is
door het Woord van God, dat de dingen die we zien,
niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (3)

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van Zijn mond het leger der sterren.
Laat heel de aarde vrezen voor de HEER,
en wie de wereld bewonen hem duchten,
want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het. (4)

Uw Woord is als zaad, dat nieuw leven geeft
en altijd vrucht voortbrengt. (5)

  1. Hebreeën 4:12
  2. Jesaja 55:10-11
  3. Hebreeën 11:3
  4. Psalm 33:6, 8, 9
  5. 1 Petrus 1:23; Markus 4:14

Gerelateerde producten