Shop Doneer

De redding van Israël

Ons heil - de openbaring van Jezus onze redder- hebben we te danken aan de joden. Nu is het onze beurt om hun ook het heil van onze Messias toe te bidden - zodat Israël wordt gered en Gods beloften worden vervuld.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Heel Israël zal gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen. Dit is het verbond dat God met hen sluit, wanneer Hij hun zonden heeft weggenomen.1

Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind.2

God zegt: Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest in jullie binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit jullie lichaam wegnemen en jullie een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in jullie binnenste geven. Ik zal maken dat jullie in Mijn verordeningen wandelen en Mijn bepalingen in acht nemen en ze onderhouden.3

Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: ‘Leer de HEER kennen,’ want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Hij zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.4

Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat Israël zal worden gered.5

  1. Rom. 11:26 (WV)
  2. Zach. 12:10 (HSV)
  3. Ez. 36:26-27 (HSV)
  4. Jer. 31:34 (NBV)
  5. Rom. 10:1 (NBV)

Gerelateerde producten