De terugkeer van Israël

We leven in een historisch hoogtepunt, waarin God zijn volk van over de hele aarde verzamelt en terugbrengt naar het land dat Hij hen gegeven heeft.Gods verbondstrouw aan ons èn aan Israël is eeuwig.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Dit zegt de Heer:
In de woestijn kreeg Ik Israël lief,
het volk dat aan vernietiging ontkomen was.
Ik ging hen voor en gaf hen vrede.
Van ver ben Ik naar je toegekomen, vrouwe Israël.
Ik heb je altijd liefgehad.
Mijn liefde zal je altijd vergezellen.
Ik breng je weer tot bloei. (1)

Ik ben vol zorg over Israël en zal hen veilig thuisbrengen.
Dan zal het weer zijn als voorheen,
alsof ik hen nooit verstoten had, want Ik ben de Heer,
hun God, en Ik zal hun gebeden verhoren.
Ik zal hen tot mij fluiten, want Ik heb hen vrijgekocht. (2)

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,
uit het westen breng Ik jullie bijeen.
Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier!
Het zuiden gebied Ik: Laat los!
Breng Mijn zonen terug van verre,
Mijn dochters van de einden der aarde. (3)

Ze keren terug uit het land van de vijand.
Je hebt een hoopvolle toekomst,
je kinderen keren naar hun eigen land terug. (4)

Ik zal het lot van Israël ten goede keren
zegt de Heer, jullie God. (5)

  1. Jeremia 31:2-4
  2. Zacharia 10:6,8
  3. Jesaja 43:5,6
  4. Jeremia 31:16,17
  5. Amos 9:14

Gerelateerde producten