sluit
Shop Doneer

De vreugde in de Here is mijn toevlucht!

Als je onder druk staat of je in het nauw gedreven voelt, reageer dan in een ‘tegenovergestelde geest’: vraag de Heilige Geest, die je inwonende Trooster en Helper is, je te verkwikken met Gods Woord van hoop en nieuwe kracht!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

In U wil ik mij verheugen en juichen. (1)
Een goddeloze hoeft op niets te hopen, maar
een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten. (2)

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
Daarom verheugt mijn hart zich en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. (3)

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren. (4)

U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in Uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde. (5)

Ik zál mij in de HEER verheugen! (6)

De vreugde in de HERE, die is mijn toevlucht! (7)

  1. Psalm 9:3a (NBG)
  2. Spreuken 10:28 (NBV)
  3. Psalm 16:8-9 (HSV, NBV)
  4. Psalm 34:6 (NBV)
  5. Psalm 16:11 (NBV)
  6. Psalm 104:34 (NBG)
  7. Nehemia 8:11 (NBG)