Doneer

De vreze des Heren

Vreze des Heren is geen 'angst' voor God, maar een diep ontzag voor God en vertrouwen op zijn almacht. Wie de vreze des Heren in zijn leven heeft, hoeft voor niets en niemand anders meer te vrezen. Het is een levenshouding van ootmoed en het besef: Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten...

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Groot en wonderbaar zijn Uw werken, Here God, Almachtige;
rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning der volkeren!
Wie zou U niet vrezen, Here,
en Uw Naam niet verheerlijken?
Immers, U alleen bent heilig! (1)

De vreze des Heren is het begin der wijsheid
en het kennen van de Hoogheilige is verstand. (2)
Daarom ken ik U in al mijn wegen en steun niet op eigen inzicht. (3)
In de vreze des Heren ligt grote gerustheid (4)
Maar vrees voor mensen spant een strik. (5)

Heer, ik vertrouw U en zeg: U bent mijn God! (6)
Des Heren vertrouwelijke omgang is voor wie Hem vrezen. (7)
Daarom vrees ik U en wijk van het kwaad. (8)

Ik heb geen gebrek, (9)
U vermeerdert mijn dagen. (10)
U beschermt mij tegen het kwaad. (11)
De vreze des Heren is mijn schat! (12)

 1. Openbaring 15:3, 4
 2. Spreuken 1:7
 3. Spreuken 3:6
 4. Spreuken 14:26
 5. Spreuken 29:25
 6. Psalm 31:15
 7. Psalm 25:14
 8. Spreuken 3:7
 9. Psalm 34:10
 10. Spreuken 10:27
 11. Spreuken 19:23
 12. Jesaja 33:6