sluit
Shop Doneer

De vrucht van de Geest

Deze negen prachtige karaktereigenschappen groeien voortdurend in ons leven, als wij ons laten leiden door de Heilige Geest en niet door de wet. Ons denken wordt erdoor vernieuwd en ons karakter gevormd.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik buig mijn knieën voor U, Vader,
opdat U vanuit Uw rijke luister mijn innerlijke wezen kracht en sterkte schenkt door Uw Geest,
zodat door mijn geloof Christus kan gaan wonen in mijn hart,
en ik geworteld en gegrondvest blijf in de liefde. (1)

Ik wandel door de Geest, dan ben ik niet gericht op mijn eigen begeerten.
Als ik door de Geest geleid word, ben ik niet onderworpen aan de wet. (2)

De vrucht van de Geest is:
Liefde
Blijdschap
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Vertrouwen
Zachtmoedigheid
Zelfbeheersing
(3)

Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Ik volg de richting die de Geest ons wijst. (4)

Ik zaai op de akker van de Geest en ik zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. (5)

  1. Efeziërs 3:14-17 (NBV)*
  2. Zie Galaten 5:16, 18, 25 (NBV, HSV)
  3. Galaten 5:22 (HSV, WV)
  4. Galaten 5:24-25 (HSV, NBV)*
  5. Galaten 6:8 (NBG)*

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten