Shop Doneer

Één in Christus

Wij, als Gemeente van Christus, zijn één lichaam. In een verdeelde, gebroken wereld roept Christus ons op om die eenheid te bewaren. Onze liefde voor elkaar is een getuigenis van Hem, naar de wereld om ons heen!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Jezus, U zegt: Waar er twee of drie mensen in
Mijn Naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden. (1)

Hoe goed en heerlijk is het,
als Gods mensen samenleven in eenheid. (2)
Als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. (3)

Wij worden in de Naam van onze Heer Jezus
Christus opgeroepen om eensgezind te zijn,
om scheuringen te vermijden, om in ons denken
en onze overtuiging volkomen één te zijn. (4)

Wij spannen ons in om door de samenbindende
kracht van de vrede, de eenheid te bewaren die de
Geest ons geeft: één lichaam en één geest, zoals wij
één hoop hebben op grond van onze roeping,
één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van
allen, die boven allen, door allen en in allen is. (5)
Wij zijn allen gedoopt in één Geest
en zijn daardoor één lichaam geworden. (6)

Bovenal kleden wij ons in de liefde, want dat is de
band die ons tot een volmaakte eenheid maakt. (7)
Wij blijven opmerkzaam en sporen elkaar aan
om lief te hebben en goed te doen. In plaats van
weg te blijven van onze samenkomsten,
bemoedigen we elkaar juist, en dat des te meer
naarmate wij de dag van Zijn komst zien naderen. (8)

1. Zie Mt. 18:20 (NBV)
2. 1 Johannes 4:11 (HSV)
3. Zie 1 Kor. 1:10 (NBV)
4. Efeziërs 4:3-5 (NBV)*
5. 1 Kor. 12:13a (NBV)
6. Psalm 133:1 (KJV)
7. Kolossenzen 3:14*
8. Hebreeën 10:24-25*
* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten