Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gebed voor vervolgde christenen

Vele van onze broers en zussen lijden omwille van Jezus' naam. God geeft ons woorden om voor hen te bidden, waardoor zij bemoedigd worden en kracht ontvangen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Wij zijn allen deel van het Lichaam van Christus. (1.) Als lid van dit lichaam lijd ik mee met de christenen wereldwijd (2.), die zich niet schamen voor het getuigenis van Jezus en bereid zijn te lijden in Zijn kracht. (3.)

Ik bid voor mijn broers en zussen die onder druk staan, dat U zich over hen ontfermt en hen troost en moed geeft. (4.) Helpt U hen om hun verdrukkers hoog te achten, zodat Uw naam en Uw leer niet worden bespot, maar zij een getuigenis zullen zijn van Uw liefde zoals Paulus en Silas waren in de gevangenis. (5.) Geeft U hun kracht om wat U hun hebt toevertrouwd te bewaren tot de dag dat ze bij U zijn. (6.)

God van genade, sterk hen die lijden, volmaak hen, bevestig hen en maak hen krachtig. (7.) Voor hen die op de vlucht zijn: Heer, maak dat zij U verwachten, geef hun nieuwe kracht, zodat zij hun vleugels uitslaan als een adelaar, niet moe worden bij het lopen en niet uitgeput raken bij het rennen. (8.)

Vader dank U voor het voorbeeld van mijn broeders en zusters die hun vijanden liefhebben en bidden voor wie hen vervolgen. (9.) Help mij om net als zij in Uw voetsporen te treden en bereid te zijn om in Uw kracht voor het evangelie te lijden. (10.)

Aan Hem nu, die machtig is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen! (11.)

 1. 1 Korinthiërs 12:27
 2. 1 Korinthiërs 12:26
 3. 2 Timotheüs 1:8
 4. 2 Korinthiërs 1:5
 5. 1 Timotheüs 6:1 en Handelingen 16
 6. 2 Timotheüs 1:12
 7. 1 Petrus 5:10
 8. Jesaja 40:31
 9. Mattheüs 5:44
 10. 1 Petrus 2:21 en 2 Timotheüs 1:8
 11. Judas 1:24-25