Shop Doneer

Geloof

Gods Woord beschrijft volhardend geloof als een rotsvast vertrouwen in Gods beloften. Juist als geloof soms moeilijk is en we denken: Heer, kom mijn ongeloof te hulp! (Mk 9:24), biedt deze kaart houvast om ons geloof in Gods mogelijkheden opnieuw te bevestigen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik wandel in geloof, niet in aanschouwen. (1)

Ik blijf standvastig in het geloof
en laat mij niet afbrengen
van de hoop van het Evangelie. (2)

Net als Abraham, blijf ik hopen en geloven – hoewel
het eigenlijk niet kan – op wat God mij heeft beloofd.
Ik let niet op de natuurlijke omstandigheden,
ik verzwak niet in mijn geloof en twijfel niet aan Gods belofte.
Mijn geloof verlies ik niet.
Integendeel, ik word er in gesterkt en geef God de eer.
Ik ben ervan overtuigd dat God bij machte is te doen wat Hij heeft beloofd. (3)

Mijn geloof rust niet op wijsheid van mensen,
maar op kracht van God. (4)

Daarom ben ik niet bang, maar ik geloof alleen. (5)

Door mijn geloof in Jezus heb ik de vrijmoedigheid
en de toegang om met vertrouwen naar God toe te gaan. (6)

Ik gooi dat vertrouwen niet overboord, het wordt rijkelijk beloond!
Wat ik nodig heb, is volharding.
Want als ik Gods wil doe, zal ik de vervulling van
de belofte binnenhalen. (7)

Want de Schrift zegt: Iedereen die in Hem gelooft,
zal niet bedrogen uitkomen. (8)

  1. 2 Korinthiërs 5:7
  2. Kolossenzen 1:23
  3. naar Romeinen 4:18 -21 (WV / NBV)
  4. 1 Korinthiërs 2:5
  5. naar Lukas 8:50
  6. Efeziërs 3:12
  7. naar Hebreeën 10:35-36 (NBG / WV)
  8. naar Romeinen 10:11

Gerelateerde producten