Shop Doneer

Ik ben aanvaard en geliefd

Eén van de grootste noden van mensen in onze tijd is het ontbreken van innerlijke zekerheid en een besef van identiteit. God laat heel duidelijk zien in Zijn Woord dat wij tot kinderen zijn aangenomen door Hem.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

God de Vader heeft mij aangenomen als Zijn kind. (1)
Christus heeft mij aanvaard (10)
en God heeft mij aanvaard in Zijn Geliefde Zoon. (2)

Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen,
want Hij heeft hart voor mij. (3)
Jezus is met mij, alle dagen. (4)
Juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld,
het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. (5)

God is de Vader van wezen en beschermer van weduwen.
Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. (6)
Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt Zijn trouw! (7)

'Ik ben de Heer', zegt mijn hart, 'Hij blijft mijn hoop'. (8)
Ik laat mij niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede. (9)
Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft liefgehad. (10)

  1. Zie Efeze 1:5-6 (NKJV)*
  2. Zie romeinen 15:7
  3. Zie 1 Petrus 5:7 (NBV & WV)*
  4. Zie Mattheüs 28:20 (NBV)*
  5. Hebreeën 2:28 (NBV)
  6. Zie Psalm 68:6-7 (NBV)
  7. Klaagliederen 3:23(NBV)
  8. Klaagliederen 3:24 (WV)
  9. Romeinen 12:21 (NBV)*
  10. 1 Johannes 4:19 (HSV)*

*tekst gepersonaliseerd