Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Ik ben

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijk liefdevolle, onbegrensde, almachtige hemelse Vader!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde,
de eerste en de laatste, zegt de Heere, die is,
die was en die komt, de Almachtige. (1)

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij. (2)

Ik ben de Deur, als je door Mij naar binnen gaat,
zal je behouden worden. (3)

Ik ben de Goede Herder: Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik zet Mijn leven voor je in.
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen,
maar Ik ben gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid. (4)

Ik ben het Brood dat leven geeft;
Wie bij Mij komt, zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald;
wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. (5)

Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven,
ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. (6)

Ik ben het Licht voor de wereld; als je Mij volgt,
zal je beslist niet in de duisternis wandelen,
maar je zal het licht van het leven hebben. (7)

IK BEN DIE IK BEN. (8)

  1. Openbaring 1:8 (HSV)
  2. Johannes 14:6 (HSV)
  3. Zie Johannes 10:9 (HSV)
  4. Zie Johannes 10:14, 10 (WV, NBV)
  5. Johannes 6:35, 51 (NBV)
  6. Johannes 11:25 (NBV)
  7. Zie Johannes 8:12 (HSV)
  8. Exodus 3:14 (HSV)

Gerelateerde producten