Shop Doneer

Ik gehoorzaam Gods Woord

In de gelijkenis van de zaaier (o.a. Markus 4) laat de Here Jezus zien, dat satan Gods Woord uit ons leven wil roven. Daarom is het belangrijk om steeds opnieuw de keuze te maken het gezag van Gods Woord te erkennen en te gehoorzamen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Vader, heilig mij door Uw waarheid. Uw Woord is de waarheid. (1)

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en is nuttig om daarmee te onderwijzen,
Om dwalingen en fouten te weerleggen,
en om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2)

Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het Woord van Uw lippen. (3)

Want de wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. (4)

Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand. (5)

Of Zijn woorden mij nu wel of niet goed uitkomen,
Ik zal de HEER, mijn God, gehoorzaam zijn.
Als ik naar Hem luister, zal het mij goed gaan. (6)

Ik zal Uw wet dag en nacht overdenken. (7)

Want de Heer zal Zijn Woord op aarde gestand doen,
onvoorwaardelijk en onverkort. (8)

Ik bewaar Uw Woord in mijn hart,
zodat ik nooit zondig tegen U. (9)

  1. Johannes 17:17
  2. 2 Timotheüs 3:16 (NBV + NBG)
  3. Psalm 17:4
  4. Psalm 19:8
  5. Jesaja 40:8
  6. Jeremia 42:6
  7. Psalm 1:2
  8. Romeinen 9:28
  9. Psalm 119:11

Gerelateerde producten