Shop Doneer

Immanuël, God met ons

God is met ons - wat een heerlijke zekerheid! Als we om ons heen kijken, zien we allerlei machten aan het werk. Soms kunnen we ons hierdoor angstig of bedreigd voelen. Gods Woord is echter vol hoop: Jezus Christus regeert en aan zijn koninkrijk komt nooit een eind. Hij is met ons!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar Zijn volk en heeft het verlossing gebracht. (1)

Ons is de Heiland geboren, Jezus Christus, de Here. (2)
Hij is het, die ons redt van onze zonden. (3)

De heerschappij rust op Zijn schouders. (4)
Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. (5)
Zijn koningschap duurt voor eeuwig en aan Zijn heerschappij komt geen eind. (6)

Jezus is als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet in de duisternis blijft. (7)

God heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon. (8)

Van Hem is alle macht, rijkdom, wijsheid en sterkte. (9)

Daarom noem ik U:
Mijn Wonderbare Raadgever,
Machtige God,
Eeuwige Vader,
Koning van vrede. (10)

Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon, in waarheid en liefde. (11)

Immanuël, God met ons! (12)

 1. Lukas 1:68
 2. Lukas 2:11
 3. Matthëus 1:21
 4. Jesaja 9:5
 5. Mattheüs 28: 18
 6. Daniël 4:3
 7. Johannes 12:46
 8. Kolossenzen 1:13
 9. Openbaring 5:12
 10. Jesaja 6:9
 11. 2 Johannes 3
 12. Mattheüs 1:23