Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Israël is Gods banier

Israël bestaat ruim 70 jaar! Als verschillende organisaties in Nederland die christenen willen verbinden aan Gods eerste verbondsvolk Israël en Zijn plan met hen, willen we een statement van eenheid en gebed maken rondom het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Het is niet toevallig dat Israël zoveel in het nieuws is. God heeft een banier opgeheven voor de volken, om hun aandacht te trekken en te zeggen: Mijn Woord is een actueel en waar boek en Ik houd Mij aan Mijn verbond. Dat proclameren we met deze teksten en daarom bieden we u deze kaart aan. Bidt u hem met ons mee?

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Hij die het volk van Israël verstrooid heeft, brengt het ook weer bijeen.
Hij hoedt het, zoals een ​herder​ zijn kudde.(1)

Laat allen die Sion haten beschaamd worden en terugwijken.(2)
Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER Zijn volk van nu tot in eeuwigheid.
Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees.(3)

Ter wille van Zijn grote Naam zal de HEER Zijn volk immers niet in de steek laten,
want Hij heeft Zelf besloten om u tot Zijn volk te maken.(4)

Hij heft een banier omhoog onder de heidenvolken.
Hij verzamelt de verdrevenen van Israël en brengt hen die vanuit Juda overal verspreid zijn,
bijeen van de vier hoeken van de aarde.(5)

Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.
De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken,
Hij verbreekt de gedachten van de volken.
Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig,
de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.(6)

1. Jeremia 31:10b (WV)
2. Psalm 129:5 (HSV)
3. Psalm 125:2-3a (NBV, HSV)
4. 1 Samuel 12:22 (NBV)
5. Jesaja 11:12 (HSV)*
6. Psalm 33:8-12 (HSV)

* tekst geactualiseerd

Gerelateerde producten