Shop Doneer

Jeruzalem

Jeruzalem is de meest controversiële stad op aarde. Waarom is dat? God heeft haar uitgekozen, om er te wonen en te regeren. Zijn beloften over Jeruzalem zal Hij houden, ondanks onbegrip, tegenstand en strijd. Wij zien uit naar de dag dat Jeruzalem onbezorgd zal wonen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

De HEER zegt: Ik heb Jeruzalem uitgekozen als woning voor mijn Naam.1

Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn.2

De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op zijn heilige berg. Schoon van ligging, een vreugde voor de hele aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning.3

Op het eind van de dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de HEER vast zal staan als de eerste van de bergen, verheven boven de heuvels. En de volken stromen naar hem toe, de vele natiën gaan op weg en zeggen: ‘Kom, laat ons naar de berg van de HEER gaan, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want in Sion ontspringt de Wet, en in Jeruzalem het woord van de HEER.’4

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg. Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem stromen. Jeruzalem zal onbezorgd wonen.5

  1. Zie 2 Kron. 6:6
  2. 1 Kon. 9:3b (HSV)
  3. Psalm 48:1-2 (HSV)
  4. Micha 4:1-2 (WV)
  5. Zie Zacharia 14:4, 8, 11

Gerelateerde producten