Shop Doneer

Laat de verlosten des Heren zo spreken

Deze kaart helpt je de Bijbelse waarheid over jouw identiteit in Christus en het feit dat de Heilige Geest in jou woont, te belijden. In Hem sta je sterk in je roeping en wijd je je opnieuw toe aan de dienst aan Zijn Koninkrijk.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Laat de verlosten des Heren zo spreken (1)

Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest (2),
verlost (3), gereinigd (4), en geheiligd door het bloed van Jezus (5).

Mijn ledematen, de organen van mijn lichaam,
zijn werktuigen voor de gerechtigheid (6),
aan God overgegeven voor Zijn dienst
en tot Zijn verheerlijking.

De duivel heeft geen plaats in mij,
geen macht over mij, en geen onvereffende aanspraken tegen mij.
Alles is vereffend door het bloed van Jezus. (7)

Ik overwin satan door het bloed van het Lam
en door het woord van mijn getuigenis,
en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood (8).
Mijn lichaam is voor de Heer
en de Heer is voor mijn lichaam (9).

Amen!

  1. Psalm 107:2
  2. 1 Korinthiërs 6:19
  3. Efeziërs 1:7
  4. 1 Johannes 1:7
  5. Hebreeën 13:12
  6. Romeinen 6:13
  7. Romeinen 8:33-34
  8. Openbaring 12:11
  9. 1 Korinthe 6:13

Gerelateerde producten