Shop Doneer

Man & vader

God persoonlijk kennen als vader is de basis voor iedere man, om te groeien in karakter, betrouwbaarheid en liefde. Vanuit die relatie biedt hij zijn gezin veiligheid en richting en helpt hen zo tot bloei te komen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Hemelse Vader, ik ben Uw zoon,
daarom bewaar ik Uw Woord.
Dan zal ik leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,
en volg ik altijd het rechte spoor,
want wijsheid zal mijn geest doordringen.
Inzicht houdt de wacht, om mij af te houden
van verkeerde wegen. (1)

U roept mij op waakzaam te blijven,
te staan in het geloof, mannelijk te zijn en sterk. (2)
Maar niet door kracht is een man sterk. (3)
Ik vertrouw op de Here met mijn hele hart en steun
niet op mijn eigen inzicht,
en ik ken Hem in al mijn wegen. (4)
Ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle
vaderschap in de hemel en op de aarde genoemd is. (5)

Ik heb de Here, mijn God, lief met heel mijn hart,
met heel mijn ziel en met al mijn kracht.
Ik zal dit ook mijn kinderen inprenten en er steeds
over spreken; thuis en onderweg,
als zij naar bed gaan en opstaan. (6)

Mijn vrouw heb ik lief zoals Christus Zijn
gemeente heeft liefgehad
en zich voor haar heeft overgegeven. (7)

Ik bekleed mij met de nieuwe mens die
naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid. (8)

  1. Spreuken 2:1, 9-12 (NBV)
  2. 1 Korinthiërs 16:13
  3. 1 Samuël 2:9
  4. Spreuken 3: 5-6
  5. Efeziërs 3:14,15 (WV)
  6. Naar Deuteronomium 6:5-7, (NBG / NBV)
  7. Efeziërs 5:25
  8. Efeziërs 4:24

Gerelateerde producten