Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Mijn God voorziet

JHWH Jireh is een verbondsbelofte die de Heer heeft gedaan. Hij heeft voorzien in een Lam voor het offer. En Hij weet wat we dagelijks nodig hebben en belooft voor ons te zorgen als we Zijn Koninkrijk zoeken.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

U bent JHWH Jireh, mijn God die voorziet.(1)
Ik belijd: Mij ontbreekt niets!(2)

Ik vraag me dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten?
Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken?
Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Mijn
hemelse Vader weet wel dat ik dat allemaal nodig
heb. Ik zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn
gerechtigheid, dan krijg ik dat alles erbij.(3)

Mijn God zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk
tekort van mij aanvullen, door Christus Jezus.(4)

Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons
allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na
zo’n gave ook niet al het andere schenken?(5)

Want ik ken de genade van onze Heere Jezus Christus,
dat Hij omwille van mij arm is geworden,
terwijl Hij rijk was, opdat ik door Zijn armoede
rijk zou worden.(6)

Daarom vertrouw ik op U, omdat ik Uw Naam ken,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.(7)
U bent mijn God die voorziet!(1)

1. Zie Genesis 22:14
2. Psalm 23:1b (HSV)
3. Mattheüs 6:31-33 (WV)*
4. Filippenzen 4:19 (NBV)*
5. Romeinen 8:32 (WV)
6. 2 Korinthiërs 9:8 (HSV)*
7. Psalm 9:11 (NBG)*
* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten