Shop Doneer

Naam boven alle naam

Uit de verschillende namen van God die de Bijbel openbaart, leren we Zijn wezen kennen en ontdekken we hoe we onze Heer mogen benaderen - Hij is een oneindig grote God, maar tegelijk ook heel persoonlijk!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

De Naam van JHWH is een sterke toren, (1)
een vesting in tijden van nood.
Hij kent wie bij Hem schuilen. (2)

U bent El Elohim, de God der goden (3)
en U bent El Elyon, de Allerhoogste (4)
U bent El Sjaddai, de Almachtige (5)
en U bent El Olam, de Eeuwige (6)

U bent Jahweh, de God Die Is (7)
Jahweh Tsebaot, de HEER van de hemelse machten (8)
Jahweh Sjammah, de altijd Aanwezige (9)
Jahweh Tsidkenu, de HEER onze gerechtigheid (10)
Jahweh Rapha, de HEER die mij geneest (11)
Jahweh Jireh, de HEER die voorziet (12)
Jahweh Nissi, de HEER mijn Banier (13)
Jahweh Roï, de HEER mijn Herder (14)
Jahweh Sjalom, de HEER die vrede is (15)

U bent Adonai, mijn Heer! (16)

Jezus, U heeft de Naam boven alle naam ontvangen,
opdat in Uw Naam zich alle knie zal buigen en alle tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader! (17)

 1. Spreuken 18:10
 2. Psalm 91:1
 3. Deuteronomium 10:17
 4. Psalm 91:1
 5. Genesis 17:1
 6. Jesaja 40:28
 7. Exodus 3:14 (NBG)
 8. 1 Samuël 1:3
 9. Ezechiël 48:35
 10. Jeremia 23:6
 11. Exodus 15:26
 12. Genesis 22:14
 13. Exodus 17:15
 14. Psalm 23:1
 15. Richteren 6:24 (NBG)
 16. Maleachi 1:6
 17. Filippenzen 2:9-11

Gerelateerde producten