Shop Doneer

Overwinnend leven

Het in geloof hardop spreken van Gods Woord is een principe dat ons helpt God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren. dat is het doe van de serie proclamatieboekenleggers. Leg ze in uw Bijbel, uw agenda, in de auto of gewoon op tafel, zodat ze u dagelijks uitnodigen de kracht van Gods woord effectief te maken in uw leven.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik ben Gods schepping,
in Christus Jezus geschapen
om goede werken te doen. (1)

In Hem heb ik de verlossing door Zijn bloed,
de vergeving van zonden (2)
en ben ik verzegeld
met de Heilige Geest van de belofte. (3)

Christus heeft mij vrijgemaakt,
opdat ik in vrijheid zou leven. (4)

Hij verlicht de ogen van mijn hart,
om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb,
een heerlijke erfenis en overweldigende kracht
door mijn geloof in Hem. (5)

God is bij machte oneindig veel meer te doen
dan ik bid of besef. (6)

Door de Heilige Geest heb ik van God
de kracht ontvangen (7)
om demonen uit te drijven, (8)
en macht over alle kracht van de vijand. (9)

Ik vermag alle dingen, ik ben tegen alles bestand,
door Jezus Christus, Die mij kracht geeft. (10)
Ik zal zelfs grotere dingen doen dan Hij heeft gedaan. (11)

In mij woont God, Die groter is dan die in de wereld is. (12)
Ik leef volgens de wet van de Geest van leven en (13)
de vreugde des Heren is mijn kracht. (14)

 1. Efeziërs 2:10
 2. Efeziërs 1:7
 3. Efeziërs 1:13
 4. Galaten 5:1
 5. Galaten 1:18
 6. Efeziërs 3:20
 7. Handelingen 1:8
 8. Markus 16:17,18
 9. Efeziërs 1:21
 10. Filippenzen 4:13
 11. Johannes 14:12
 12. 1 Johannes 4:4
 13. Galaten 5:18 & Romeinen 8:2
 14. Nehemia 8:10

Gerelateerde producten