Shop Doneer

Overwinning over de dood

Veel mensen kampen met angst voor de dood, hetzij door ziekte of omstandigheden, hetzij door een geestelijke oorzaak. Jezus' opstanding uit de dood was echter de ultieme overwinning over deze universele vijand. Wie vertrouwt op Jezus, het Leven zelf, hoeft niet bang te zijn om te sterven.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

De Heer is voor mij een God van uitredding,
bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood. 1)
Bij Hem is de bron des levens. 2)
Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen. 3)
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 4)
Omdat wij mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als wij, om door Zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die gedurende hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 5)
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of wij nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. 6)
Mijn leven is verborgen met Christus in God. 7)
De dood is verzwolgen in Jezus’ overwinning. 8)

  1. Psalm 68:21
  2. Psalm 36:10
  3. Psalm 118:17
  4. 1 Korinthiërs 15:55
  5. Hebreeën 2:14,15 (NBG / NBV)
  6. Romeinen 14:8 (NBV)
  7. Kolossenzen 3:3
  8. 1 Korinthiërs 15:54