Shop Doneer

Proclamatie voor onze regering

Als we alle tijd die we spenderen aan kritiek op de overheid zouden besteden aan de Bijbelse opdracht van het bidden voor de overheid, dan zou er veel minder overblijven om kritiek op te hebben.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Almachtige God,
U bent de koning van alle koningen,
De Heer van alle heren! (1)
U heeft macht over het koningschap van mensen
en U geeft dat aan wie U wilt. (2)
Ook het huidige gezag is door U ingesteld (3)
Ik bid voor alle gezagsdragers van Nederland. (4)
Leidt onze regering, waarheen U wilt. (5)
Geeft sterkte aan onze regering (6)
en doe de goddeloze van hen weg (7)
Geef dat wij een stil en rustig leven mogen leiden
in alle godsvrucht en waardigheid. (8)
Laat ons land vol worden van de kennis van Uw heerlijkheid. (9)
Laat Uw koninkrijk baanbreken in ons land! (10)

  1. 1 Timotheüs 6:15
  2. Daniël 4:22
  3. Romeinen 13:1 (NBV)
  4. 1 Timotheüs 2:4
  5. Spreuken 21:1
  6. 1 Samuel 2:10
  7. Spreuken 25:5
  8. 1 Timotheüs 2:2
  9. Habakuk 2:14
  10. Mattheüs 6:10

Gerelateerde producten