Schuilen bij God

Koning David wist hoe hij moest schuilen bij God. In moeilijke omstandigheden biedt God ook ons een veilige schuilplaats in Zijn aanwezigheid, waar we tot rust mogen komen en genezen. Vertrouw niet op menselijke kracht of wijsheid, maar de heer zegt: kom bij Mij!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen,
want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen.
Geen onheil zal mij treffen
en ziekten zullen ver van mij blijven.
Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen
en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U,
want U geeft mij rust.
Ik neem Uw juk op mij en leer van U,
want U bent zachtmoedig en nederig van hart,
En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd;
bij U schuilde ik tegen de vijand.
Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven.
Laat mij bij U mogen schuilen,
veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
Vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
Die hemel en aarde gemaakte heeft.
De Here is mijn beschermer;
zoals mijn schaduw mij nooit verlaat,
Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

  1. Psalm 91:1,2
  2. naar Psalm 91:9b-11
  3. naar Mattheüs 11:28-30
  4. naar Psalm 61:3,4
  5. Psalm 121:1-2