Shop Doneer

Schuilen bij God

Koning David wist hoe hij moest schuilen bij God. In moeilijke omstandigheden biedt God ook ons een veilige schuilplaats in Zijn aanwezigheid, waar we tot rust mogen komen en genezen. Vertrouw niet op menselijke kracht of wijsheid, maar de Heer zegt: kom bij Mij!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw!(1)

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.(2)

Heer, als ik vermoeid ben en onder lasten gebukt ga,
kom ik tot U, en dan zult U mij rust geven.
Ik neem Uw juk op mij en leer van U,
want U bent zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zal ik werkelijk rust vinden.
Uw juk is zacht en Uw last is licht.(3)

U bent toch mijn toevlucht,
een sterke toren,
een bescherming tegen de vijand.
Laat mij wonen in Uw tempel, voor altijd;
laat mij schuilen bij U, onder Uw veilige vleugels.(4)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.(5)

De HERE is mijn beschermer.
Zoals mijn schaduw mij nooit verlaat,
blijft ook Hij altijd bij mij.(6)

1) Psalm 91:1-2 (HSV)
2) Psalm 91:9b-11 (NBV)
3) Mattheüs 11:28-30* (NBV)
4) Psalm 61:4-5 (GNB)
5) Psalm 121:1-2 (HSV)
6) Psalm 121:5* (HTB)
* tekst gepersonaliseerd