Doneer

Troost voor Israël

Een volk dat eeuwenlang geen thuis heeft gehad, afgewezen, vervolgd en vermoord is, heeft troost en omarming nodig. Gods woord biedt geweldige troostende woorden waarmee we Israël kunnen bemoedigen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Troost, troost Mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan. (1)
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang Sion! Laat de moed niet zinken!’ De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is een held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen. (2)

Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost Zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. (3)

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’
Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: De HEER keert terug naar Sion. Ik ben in jullie midden, Ik ben heilig, Ik zal niet meer in woede ontsteken. (4)

Opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal Hij Jeruzalem uitverkiezen. (5)

  1. Jesaja 40:1-2
  2. Sefanja 3:16-18
  3. Jesaja 52:7-9
  4. Hosea 11:8b-9
  5. Zacharia 1:17b