Shop Doneer

Troost voor Israël

Een volk dat eeuwenlang geen thuis heeft gehad, afgewezen, vervolgd en vermoord is, heeft troost en omarming nodig. Gods woord biedt geweldige troostende woorden waarmee we Israël kunnen bemoedigen.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan.1

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij.2

Zing vrolijk, dochter van Sion!Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel je hart, dochter van Jeruzalem!De HEERE heeft je oordelen weggenomen, Hij heeft je vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in je midden: een Held, die verlossen zal. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen.3

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal Hij Jeruzalem uitverkiezen.4

  1. Jesaja 40:1-2a (NBV)
  2. Jesaja 52:7 & 9 (NBV)
  3. Sefanja 3:14-15, 17 (HSV, NBV)
  4. Zacharia 1:17 (NBV)

Gerelateerde producten