Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

U bent mijn Heelmeester

Er ligt geweldige genezende kracht in het bovennatuurlijke Woord van God. Al vele mensen hebben ervaren dat Gods Woord, uitgesproken in geloof, werkt als en medicijn voor geest, ziel en lichaam.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht en slaat zijn vleugels uit als een adelaar.(1)

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn ​heilige​ Naam.

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.(2)
Hij ​vergeeft​ mijn fouten en geneest mijn kwalen.
Hij redt mij van de dood, omringt mij met ​liefde​ en goedheid.
Hij geeft mij weer ​levenskracht, schenkt mij een nieuwe jeugd, maakt mij sterk als een arend.(3)

Want mijn ziekten heeft U op zich genomen,
en mijn smarten gedragen; om mijn overtredingen werd U doorboord,
om mijn ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die mij de vrede aanbrengt, was op U, en door Uw striemen ben ik genezen.(4)

Ik werp al mijn zorgen en problemen op U, want U zorgt voor mij.(5)

U bent JHWH Rafa.
U HEERE, bent mijn Heelmeester!(6)


1. Jesaja 40:31a (NBV)
2. Psalm 103:1-2 (HSV)
3. Psalm 103:3-5 (GNB)
4. Jesaja 53:4a,5 (HSV)*
5. 1 Petrus 5:7 (HSV)*
6. Exodus 15:26*

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten